• 2004

  Ông Nguyễn Quang Luận và Ông Trần Đình Hải thành lập công ty Việt Hóa Nông, nhập khẩu và kinh doanh phân bón vô cơ phục vụ thị trường trong nước

   

 • 2007

  Mở rộng hoạt động sang marketing và phân phối các sản phẩm bảo vệ mùa màng. Xuất khẩu phân bón đến các thị trường thế giới

   

 • 2010

  Marketing, phân phối cho các nhà sản xuất phân bón và hóa chất nông nghiệp

   

 • 2012

  Mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng trung vi lượng cây trồng. Phân phối chính thức các sản phẩm cao cấp dạng Amino chelate, Metalosate sản xuất bởi Albion Laboratories Inc USA.

 • 2013

  Đáp ứng nhu cầu khách hàng và sự phát triển công ty, Việt Hóa Nông đầu tư xây dựng hoàn tất cảng, tổng kho trên khuôn viên gần 6 hecta tại Long An, với sức chứa trên 40.000 tấn và 2 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu 3.000 tấn.