Giới thiệu

Việt Hóa Nông marketing và phân phối các sản phẩm bảo về mùa màng chọn lọc từ các nhà sản xuất hàng đầu.   


Việc sử dụng thuốc một cách an toàn là điều rất quan trọng cho bản thân và môi trường cộng đồng xung quanh, góp phần mang lại hiệu quả sử dụng thuốc cao hơn.

Vì thế phải tuân thủ theo các hướng dẫn sử dụng, biện pháp an toàn và thời gian cách lý theo khuyến cáo được ghi trong nhãn thuốc
.