Quay lại
 
Thành lập Cụm công nghiệp Việt Hóa Nông tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
19/07/2011 14:32 
 

Ngày 12/7/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Việt Hóa Nông tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Theo đó, địa điểm xây dựng tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Chủ đầu tư hạ tầng do Công ty TNHH Việt Hóa Nông với diện tích cụm công nghiệp là 29 ha.

Hình thức tổ chức và quản lý cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Việt Hóa Nông tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương.

Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp là 50 năm, kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất.

Lan Vy
Nguon 
http://www.longan.gov.vn/tintuc/Pages/201107/20110719143716.aspx