Việt Hóa Nông - VIETAGRO

Tại sao chọn Việt Hóa Nông?

Hỗ trợ nhân viên không ngừng phát triển sự nghiệp giữ vai trò rất quan trọng đối với Vietagro.

Chúng tôi tập trung xây dựng một đội ngũ nhân sự có năng lực và được trao quyền để có thể đạt được nguyện vọng về tài chính và thành tích nhờ vào việc có được kỹ năng phù hợp, được đào tạo, làm việc trong một môi trường đánh giá cao sự xuất sắc.

Chúng tôi đảm bảo một chương trình quản lý tài năng hiệu quả nhằm gia tăng tính hấp dẫn đối với nhân viên, thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên và hướng đến thành tích kinh doanh ngày một mạnh mẽ.

Việt Hóa Nông - VietAgro

Môi trường làm việc

  Môi trường làm việc chuyên nghiệp
  Nhiều cơ hội học tập, phát triển
  Lương, thưởng theo năng lực
  Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp
  Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp
  Xe đưa, đón đến nơi làm việc

Việt Hóa Nông - VietAgro